لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16656

نقطه سر خط – موفّقیّت یا رقابت ق۱

187

آیا تا به حال دچار احساسِ «به اندازه­ کافی خوب یا موفق نبودن» شده­ اید؟ می­دانید دلیل این حس خود کم ­بینی چیست؟ شاید پاسخ چنین پرسش­‌هایی را بتوانید در نقطه­ سرخط این هفته و بخش اوّل یادداشت «من کجا اشتباه کردم؟» پیدا کنید.