لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16648

پیرنگ – ف۱، ق۵

86

بررسی «زخم»، نوشته­ قاضی ربیحاوی