لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16642

پرواز – ملّا صادق مقدّس خراسانی ق۳

252

مقدس هم چنان درشهرهای مختلف شجاعانه خبر ظهور حضرت باب را به مردم می داد و چندین بار قصد جانش را کردند تا بالاخره اسیر شد.