لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16631

برنامه کامل ۴ بهمن ۱۳۹۵

176

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی