لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16612

صدا، دوربین، هنرمند – آریا بهجت – عکاس

230

آریا از یک خانواده ایرانی در امارات متولد شده، در آمریکا زندگی میکند و برای عکاسی به بسیاری از کشورها سفر کرده و می کند. از او درباره عکاسی و تجربیاتش پرسیده‌ایم.