نگاه – کاوه نظیری پور

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته کاوه نظیری پور.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16595