لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16595

نگاه – کاوه نظیری پور

88

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته کاوه نظیری پور.