لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16554

سپهر سخن – ف۲ ق۱۷ – جهل و علم در زمان ظهور پیامبران

200

حضرت باب می‌فرمایند: «در ارض صاد که به ظاهر اعظم اراضی است و در هر گوشه‌ی مدرسه‌ی آن لایحصی عبادی هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکور در وقت جوهرگیری، گندم پاک کن او قمیص نقابت را می‌پوشد این است سر کلام اهل بیت در ظهور که می‌گردد اسفل خلق اعلای خلق و اعلای خلق اسفل خلق.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.