سپهر سخن – ف۲ ق۱۷ – جهل و علم در زمان ظهور پیامبران

حضرت باب می‌فرمایند: در ارض صاد که به ظاهر اعظم اراضی است و در هر گوشه ی مدرسه ی آن لایحصی عبادی هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکور در وقت جوهرگیری، گندم پاک کن او قمیص نقابت را می پوشد این است سر کلام اهل بیت در ظهور که می گردد اسفل خلق اعلای خلق و اعلای خلق اسفل خلق.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16554