لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16545

سخنرانی – بیم ها و امیدها در امر وکالت در ایران ق۲

251

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “بیم ها و امیدها در امر وکالت در ایران” که در بیست و ششمین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی و در شهر شیکاگو-آمریکا توسّط خانم مهناز پراکند ارائه گردید.