لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16542

برنامه کامل ۲۷ دی ۱۳۹۵

189

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی