لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16537

معماران صلح – ملاله یوسف زی ق۳ و آخر

276

ملاله یوسف‌زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی در این قسمت به جریان اهدای نوبل صلح به او می‌پردازد.