لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16522

گزارش کنفرانس گرند کنیون ۲۰۱۶-۱۳۹۵

345

گزارشی از سی و دومین کنفرانس سالانه گرند کنیون در شهر فینیکس که با حضور بیش از ۲۸۰۰ نفر برگزار شد.