لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16520

گفت‌وگو – چگونه به تجربه‌های سخت معنا داد

217

مرجان داوودی، روانشناس، میهمان این هفته گفت وگو است. او در مورد تجربه‌های سخت زندگی به عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد توانائی‌ها و دادن معنا به زندگی صحبت میکند.