لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16505

شاید شنیده باشید (۱۵۴) – ق۲- انقطاع – بخش دوم

140

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: انقطاع – بخش دوم