لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16499

صدا، دوربین، هنرمند – عرفان ملکوتی- نویسنده و کارگردان تئاتر|erfan malakooti

187

در این برنامه به محل تمرین تئاتر جدید عرفان رفته ایم و با گفتگویی داشتیم در مورد تاتر امروز ایران و جهان.