لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16496

نماهنگ – رخ محبوب

274

ترانه رخ محبوب با اجرای سنبل طائفی.