لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16465

برنامه کامل ۲۰ دی ۱۳۹۵

269

این روزها به یاد تو – جهان ایده ها – سخنرانی