لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16458

نگاه – سینا ثابت ق۲

251

در این برنامه نگاه با سینا و فعالیت‌های ایشان در زمینه توان دهی‌ روحانی نوجونان آشنا می‌شویم. همچنین سعی‌ می‌کنیم دریابیم که خدمت مخلصانه چه معنایی دارد