لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16435

جهان ایده ها(۱) – جنگ و برادری

177

چرا رزمنده‎ها دل‎شان برای جنگ تنگ می‎شود؟ در این برنامه، سباستین یونگر، خبرنگار، توضیح ‌می‎دهد چرا یافتن پاسخِ این سؤال برای پایان دادن به جنگ مهم است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.