لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16434

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۷

120

مرور مجموعه مقالۀ «موسیقی و الهام»، نوشتۀ ماروین هالِدی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.