لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16433

نقطه سر خط – اجتماع سنّتی یا جامعه مدرن

178

در دنیایی که روز به روز روابط سنّتی در حال جایگزین شدن با قواعد مدرن هستند، هریک از ما به عنوان فرد، چقدر باید مدرن شویم؟ پاسخ این سوال را در نقطه سر خط این هفته، با یادداشت «آیا باید کاملاً مدرن شویم؟» بررسی خواهیم کرد.