لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16427

پیرنگ – ف۱، ق۳

190

بررسی «شب بلند»، نوشته ­ی منیرو روانی­ پور.