لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16417

سپهر سخن – ف۲ ق۱۶ – اخلاق

241

حضرت باب می‌فرمایند: «کل علم، علم اخلاق و صفات است که انسان به آن عامل باشد که به واسطه‌ آن علم بر نفس خود حزنی مشاهده نکند و بر نفسی حزنی وارد نیاورد.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.