لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16410

معماران صلح – ملاله یوسف زی ق۲

227

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی در این قسمت به ماجرای ترور او توسط طالبان می‌پردازد.