لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16373

نماهنگ – بداهه نوازی

207

بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه با اجرای متین و میثاق اسحاقی.