لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16373

نماهنگ – بداهه نوازی

69

بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه با اجرای متین و میثاق اسحاقی.