لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16372

فصل مشترک – ف۲ مستند سازی برای تغییر

145

پروژه نسل کشی‌ آرام اثر شاپور دانشمند تلاشی است برای جلوگیری از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران