لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16326

معماران صلح – ملاله یوسف زی ق۱

136

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی از این قسمت از معماران صلح، به زندگی او می پردازد.