لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16319

نگاه – سینا ثابت ق۱

213

در این برنامه نگاه٬ با سینا و فعالیت‌های ایشان در زمینه توان‌دهی‌ روحانی نوجونان آشنا می‌شویم. همچنین سعی‌ می‌کنیم دریابیم که خدمت مخلصانه چه معنایی دارد.