لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16307

شوق یادگیری (۲) – وابستگی به بزرگترها

417

چرا عده‌ای ازکودکان به خصوص کلاس اوّلی‌ها برای انجام تکالیفشان وابسته به پدر ومادر هستند؟ بشنوید نظر کارشناس برنامه را.