لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16300

صدا، دوربین، هنرمند – فریبا مولوی- تصویرگر کتاب کودک

192

فریبا نقاش و تصویرگر کتاب کودک است. از کودکی عاشق این کار بوده و بطور فعال به این کار مشغول است.