فصل مشترک – ف۲ – کار و عبادت

64

چطور می‌توان در مفهوم کار روزانه تغییر ایجاد کرد و نگاه تازه‌ا‌ی به آن داشت؟ شاید تماشای فیلمی کوتاه در همین ارتباط تلاشی باشد برای پاسخ به این پرسش

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16297