لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16289

شاید شنیده باشی (۱۵۲) – ق۳- سبب پاکی‌ قلوب

168

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص سبب پاکی‌ قلوب