لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16262

خبرنگار – کنفرانس گرند کنییون (Grand Canyon 2016)

196

گزارشی از کنفرانس گرند-کنییون، در شهر فینیکس در آریزونا.