لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16261

پیرنگ – ف۱، ق۱

420

بررسی «داش آکل»، نوشته ­صادق هدایت.