لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16229

صفا شهیدی – پیانیست و آهنگساز

229

صفا در نهایت فروتنی و تبحر در گوشه خلوت خود به آهنگسازی مشغول است. با او گفتگویی داشتیم در مورد موسیقی و فعالیت های هنری او.