لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16204

شاید شنیده باشید(۱۵۱) – ق۳- تقوی – بخش سوم

179

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص تقوی – بخش سوم