لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16173

سپهر سخن – ف۲ ق۱۳

188

حضرت باب می‌فرمایند: «و خداوند اذن فرموده که در هر ارضی هر شی نیکویی هست مومنین به بیان تحصیل نموده. لعلّ یوم ظهور حق، شیء به محضر مالک وجود خلق رسد که محبوب او افتد.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.