لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16143

گفت‌وگو – آموزش جرم نیست!

202

مازیار بهاری، مستند سازو روزنامه نگار، میهمان این هفته برنامه گفت‌وگواست. مازیار بهاری در مورد کمپین “آموزش جرم نیست” صحبت میکند. کمپینی که توجه جهانیان را به پاسخ سازنده جامعه بهائی در قبال اقدامات سیستماتیک دولت ایران برای جلوگیری از دسترسی جوانان بهائی به تحصیلات دانشگاهی جلب میکند.