لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16138

راه تازه (۲) – تغییر مذهب و قبول مردم

336

چگونه تغییر مذهب در ایران از سوی مردم مورد قبول واقع شد؟ روحانیون شیعه با چه هدفی مذهب شیعه را گسترش می‌دادند؟ و موارد دیگر در رابطه با این موضوع در این قسمت از برنامه‌ی راه تازه.