لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16110

آینه – خطای باصره

239

ما به کدام یک از حواص پنج گانه خودمون میتونیم اعتماد کنیم؟ پاسخ در برنامه این هفته با گلناز.