لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16109

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۳

202

مرور مقالۀ «چطور دو میلیارد نفر را سیر کنیم»، نوشتۀ هیو لاک، و مقالۀ «آیا با ۱۱ میلیارد نفر، صلح جهانی شدنی است؟»، نوشته پُل هِین­لی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.