لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16103

خبرنگار – اعلامیه جهانی حقوق بشر ق۲ و آخر

232

گفتگو با: دکتر لقا فنائیان، وکیل دادگستری، نویسنده و حقوقدان
در آستانه روز جهانی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، نگاهی داریم به این سند مهم تاریخی که از دل خونین جنگ جهانی دوم برخاست، تا آزادی و برابری حقوق همه انسان‌ها فارغ از تمامی تفاوت‌ها را تضمین کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.