لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16102

شطرنج زندگی (۱۱) -“انتقاد، آینه‌ای تمام نما”

193

اگر هدف ما از انتقاد، انتقاد از شرایط خاص و تبدیل آن به وضعیّت بهتره، پس باید با تدبیر بیشتری عمل کنیم. نحوه بیان انتقاد و آهنگی که انتقاد کننده با آن نارضایتی خود را ابراز می دارد هم، می تونه بر دشواری مساله بیفزاید.