لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16084

سپهر سخن – ف۲ ق۱۲

204

حضرت باب می‌فرمایند: قدری ترحم بر خود نموده که عملی که می‌کنید از روی بصیرت باشد لعل یوم قیامت توانید نجات یافت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.