پرواز – رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱۴

156

بقایی که سالها با از خود گذشتگی در معرفی آئین بهائی کوشیده بود٬ مورد ظلم‌های فراوان واقع شد؛ حتی در این راه فرزندش را از دست داد ولی همچنان درخدماتش استوار بود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16083