لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16075

این روزها به یاد تو – به یاد نرگس محمدی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، فریبا کمال آبادی

231

مروری بر چند نامه از زندانیان دگراندیشی در زندانهای جمهوری اسلامی