لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16053

راه تازه (۱) – تغییر مذهب

467

تغییر مذهب در ایران در زمان صفویه / قاجاریه مدعی چه بود و…. در این اولین قسمت از برنامه‌ راه تازه.