لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16046

نماهنگ – سلام

227

ترانه سلام ایران با اجرای آوا باورز.