لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16026

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۲

256

مرور مجموعه مقالۀ «دعا و مناجات»، نوشتۀ دیوید لنگنس و ترزا لنگنس (بخش دوم) و آخر.