لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15989

معماران صلح – سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی ق۱

208

در قسمت ۱۸۴ام معماران صلح، هومن عبدی به برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۳ می پردازد: سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی