نماهنگ – تویی غنی

62

ترانه ای برگرفته از آثار حضرت بهاءالله با اجرای نبیل مقدم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15979