لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15979

نماهنگ – تویی غنی

156

ترانه ای برگرفته از آثار حضرت بهاءالله با اجرای نبیل مقدم.